| Welkom bij HOLAG |

HOLAG

Het bedrijf is opgericht door Hans Hofland. De brede ervaringen, de ambitie voor goede en duurzame oplossingen zijn kernbegrippen voor het bedrijf. Meer dan 30 jaar werkervaring in terreinbeheer, projecten en een bredere kijk op een gerichte aanpak zijn de tools. Circulair werken is een toekomst gerichte ambitie waar we veel energie is stoppen. Een goed voorbeeld is het gebruik van maaisel en andere organische stoffen.

Ervaring

Brede ervaringen met projecten en projectmatige aanpak komen goed van pas. Goed ingevoerd binnen terreinbeheer, natuurinclusief werken, herstelprojecten is maar ook met de agrarische bedrijfsvoering. De wettelijke kaders en ervaringen worden nu toegepast met natuurtoetsen en quickscans en projecten.

Bodem & Soil smart

De bodem is een factor van groot belang. De bodem is een levend organisme, de vitaliteit is een enorme opgave. Dit is voor natuurdoelen van belang, voor landbouwgronden maar ook het stedelijke gebied. Dat de bodem hoog op de agenda is gekomen past goed bij de ervaringen die zijn opgedaan. De site van Soil smart, over bodem en analysemethode, aanpak geeft u inzicht hoe we werken zie : http://www.soilsmart.nl

Integraal werken & Innovatie

Door doelen scherp te houden is ook ook ruimte om te kijken of er combinatie’s mogelijk zijn die niet altijd gebruikelijk zijn. Als het mogelijk is, willen we graag circulair werken. Duurzaamheid, lagere footprint, reduceren CO2 handig combineren zijn doelen waar we graag aanwerken. Dat innovatie wenselijk is, en vaak noodzakelijk, is ons duidelijk. We betrekken graag de volgende generatie, van (internationele) studenten van AVANS, Hoge school Rotterdam tot ons echangeprogramma van http://www.weyoungpeopleseenature.com


Holag is lid van Eurosite
Afstemming en samenwerking vind vaak plaatst met Groei Balans

Society voor de coast is een samenwerkingspartner uit Polen

WEYPSN is een educatieproject waar Holag een van de organisatorische partijen is.
Holag is een van de initiatiefnemers van VICOE

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close