Meer over

Samenwerking

Holag werkt vaak samen met andere partijen. De reden is dat elke partij zijn maximale expertise kan in brengen voor een perfect resultaat. Holag werkt al vele jaren samen met Groeibalans . Nieuwe samenwerkingen zijn binnen het Adviesloket Bodem & Natuur maar ook met Kaales Natuur & Ondernemen 


VICOE, Vitale Circulaire Organische Economie

VICOE is een meerjarig project rond organische reststromen met een vitale bodem als resultaat.  Iedereen heeft organische reststromen, van GFT, maaisel, blad etc. Door een ontschottende benadering brengt het project partijen bij elkaar wat eerder niet gewoon was. Over VICOE zegt Herman Wijffels: dit is een aanpak die toekomst heeft, zo moet het!

Info op: www.vicoe.eu


Maatschappelijk ondernemen

Ruim 23 jaar werkt  Holag samen met de   Society for the Coast uit Polen. Samen trekken ze, nu ruim 12,5 jaar het uitwisselingsproject WE young people see nature. Nederlandse en Poolse jeugd gaan samen een week naar Nederland en Polen. Kennis maken met natuur, maar ook cultuur is van belang binnen dit succesvolle project. De camera is het middel binnen het project. In maart j.l opende minister Cora van de Nieuwenhuizen een fototentoonstelling van het project in het Natuurmuseum in Tilburg.

Info op:  www.weyoungpeopleseenature.com


Eurosite

Holag is al diverse jaren lid van Eurosite, een Europese netwerk organisatie voor natuurbescherming. Uitwisseling van kennis is volgens Holag een zeer belangrijke zaak . Eurosite is  betrokken bij het exchange project we young people see nature. (zie de site)

Info op: www.Eurosite.org 


Eigen concepten

De E-WALL  is bijvoorbeeld een eigen concept waar meerdere doelen te combineren zijn.  De wal is vergelijkbaar met de bekende geluidswal langs de snelweg. Het combineren van verschillende functie’s op de wal maakt dat er meerdere doelen gehaald kunnen worden. Voorbeelden van deze doelen zijn: het reduceren van fijnstof, CO2 binding, biodiversiteit maar ook productie van grondstoffen.


Oplossingen op maat

Met regelmaat creëren  wij oplossingen op maat! Binnen de complexe regels van bijvoorbeeld Natura 2000, waterwingebieden is vaak weinig mogelijk.  De jarenlange ervaringen en het goede netwerk zijn gericht op mooie oplossingen


Communicatie is belangrijk

Goede afstemming, liefst ruim op tijd, delen van informatie zijn vaak de sleutels om problemen te voorkomen.  De huidige maatschappij en de wettelijke ontwikkelingen geven aan dat goede afstemming noodzaak is. Die ervaring hebben wij al jaren, en gaan hier graag mee door. Goede communicatie is een vak part, delen van de juiste informatie en op tijd blijft altijd aandacht vragen. 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close