Organische reststromen

Organische reststromen zijn reststromen uit (terrein)beheer of projecten. Van bagger tot maaisel: het kan een betere bestemming krijgen, deze is vaak goedkoper.  Opzet is werken in kleine kringlopen, minder kosten, aanzienlijk minder CO2, maar ook het herstel van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.  Het is een goed voorbeeld van circulair werken. Na fermenteren is maaisel zeer goed in te zetten om bodemleven te verbeteren. Het is ook een prima tool om verdrogingproblemen op te lossen.  Het is een methode die natuur kan koppelen met landbouw, beide partijen hebben winst. Het past ook perfect binnen natuurinclusief werken,  dat blijkt uit lopende projecten.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close