Natuurinclusief

Dat er een opgave is om natuur beter te integreren is duidelijk geworden.  Op dit moment is natuurinclusief niet hard gedefinieerd met kaders. Er zijn volop wensen en vragen waarop we graag op ingaan.  De lange ervaring met grondgebruikers, pachters en natuurbescherming komen nu goed van pas.  De verbinding tussen natuur en landbouw past prima omdat beide soort bedrijfsvoeringen bekend zijn. 

Er zijn goede slagen te maken, ook op korte termijn.  Koppelingen en kansen zijn er om te benutten. Voor agrarische bedrijven komen er regelingen beschikbaar, neem contact op.  Voor grondbezitters en terreineigenaren zijn er nu mogelijkheden om gronden binnen andere kaders uit te geven.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close