Bodem en herstelmaatregelen

De bodem is een uniek levend organisme. Voor de landbouw is de bodem van  groot belang, maar ook voor natuurdoelen.   Binnen het stedelijk gebied verdient de bodem meer aandacht. De koppelingen die gemaakt moeten worden zijn biodiversiteit (voedselweb), klimaat(effecten), voeding, maar ook schoon water. 

Herstel maatregelen zijn altijd gekoppeld aan analyse (Soil smart). Kernbegrippen: bodembiologie, mineralenbalans. Sturen op een vitaal systeem is altijd goedkoper dan bijvoorbeeld afgraven. Het doel van de grond moet helder zijn, zicht op het gebruik in het verleden is wenselijk.  

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close